Arkiv för 2007

Medlemsbrev juli 2007

070706

Hämta medlemsutskick-juli07.pdf

Beslut från granskningsnämnden angående Mera Natur om uranbrytning

070702

Efter att jag såg Mera Natur om uranbrytning på kunskapskanalen så blev jag rent ut sagt rätt förbannad. Programmet var ett propagandastycke mot uranbrytning och envisades med att antyda att modern uranbrytning är lika smutsig som alunskifferbrytningen under 50-60 talet. Jag anmälde därför programmet till granskningsnämnden. (mer …)

MFK remissvar ang Statens ansvar för slutförvaring

070701

Följande skrivelse inlämnades till Miljödepartementet den 27/6:

Miljövänner för kärnkraft har granskat rapporten med beteckningen SKI rapport 2007:01, SSI Rapport 2007:01 rörande Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle. Miljövänner för kärnkraft ber med anledning av detta härmed att få avge följande yttrande: (mer …)

MFK föreslår utsmyckning av reaktorer

070701

Med Dr. Jan Stenis, tidigare styrelseledamot, som ursprunglig initiativtagare och sedermera samarbetande med Johan Simu, nuvarande suppl. i styrelsen, har följande förslag inlämnats till ledningen för Ringhals: (mer …)

Miljövänner för kärnkraft svarar på remissen om sammanslagning av SKI och SSI

070622

Miljövänner för kärnkraft anser att den kommande myndigheten skall vara Sveriges enda organ för kärnsäkerhet, för strålskydd av människor och för skydd av den biologiska mångfalden. Miljödomstolarna skall inte delta i detta arbete för att undvika att motstridiga bestämmelser utfärdas. (mer …)

Webbredaktören funderar lite mer.

070621

Ja, nej, ja, nej, ja, nej, nja. Ungefär så kan man summera de olika artiklarna om ministrarnas åsikter om kärnkraften.Leijonborg vill ha mer kärnkraft kan man läsa i SvD.
Reinfeldt tycker det räcker med effektökningar i de reaktorer vi har(Svd).
Maud håller med Reinfeldt(SvD)
Men det finns en till artikel som sätter lite mer krydda på det hela, på IDG kan man läsa att moderatern vill ha mer kärnkraft enligt Lars Linblad, moderaternas gruppledare i riksdagen.
(mer …)

Webbredaktörens funderingar

070608

För att piffa upp MFK’s hemsida kommer jag då och då, kanske 1-2 gånger i veckan, kommentera och skriva lite om nyheter och diverse annat som sker i kärnkraften och miljöns värld. Ibland kommer jag säkert skriva lite för långt, ibland väldigt kort. Värt att påpeka är att alla åsikter är mina egna och inte nödvändigtvis MFK’s.

Det jag skriver om idag är en artikel av Göran Bryntse, ordförande i folkampanjen mot kärnvapen-kärnkraft. Artikel kan läsas på denna adressen
http://www.nyteknik.se/art/50985
(mer …)

STF-seminarium ’Kärnkraft 2007’ den 31 maj

070604

MFKs ordförande Bengt Barkman deltog och delger här sina intryck. (mer …)

SKB samrådsmöte den 31 maj

070604

Anders Andersson deltog och lämnar här sina kommentarer. (mer …)

Remissvar om markförvar

070415

MFK har skrivit remissvar till SSI skrivelse ang. förslag till föreskrifter och allmänna råd om utförande och drift av markförvar för deponering av lågaktivt kärnavfall (Ref: 2007/573-07). (mer …)