Archive for juli, 2007

To hot to handle? Knappast!

söndag, juli 8th, 2007

Oxford research group, en oberoende förening som bedriver fredsforskning, har släppt en starkt kritisk rapport om kärnkraftens utvecklingspotential.
Too Hot to Handle? The Future of Civil Nuclear Power
Men tyvärr så är deras argument mot kärnkraft bara en flitig återvinning av gamla argument som blivit desarmerade tidigare. Några argument kanske innehåller en smula sanning medan andra bara är märkliga.
(mer …)

Miljöbalken och kärnkraft

söndag, juli 8th, 2007

Miljöbalkens andra kapitel innehåller ett antal s.k. hänsynsregler. De är överlag rimliga och bra, förutom denna regel:

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja
möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första
hand skall förnybara energikällor användas.

Alla rationella aktörer som bedriver en verksamhet kommer att hushålla med råvaror och energi, eftersom råvaror och energi kostar pengar. Möjligheter till återanvändning och återvinning kommer också att utnyttjas ifall det är lönsamt. Aktörer som inte agerar rationellt kommer i en marknadsekonomi att konkurreras ut och tvingas lägga ner verksamheten.

Om man tillämpar principen om att internalisera externa kostnader (den som förstör miljön får betala för det genom miljöavgifter/skatter) så kommer det som är lönsamt och det som är bra för miljön att sammanfalla. Därmed blir denna regel överflödig.
(mer …)

Medlemsbrev juli 2007

fredag, juli 6th, 2007

Hämta medlemsutskick-juli07.pdf

Beslut från granskningsnämnden angående Mera Natur om uranbrytning

måndag, juli 2nd, 2007

Efter att jag såg Mera Natur om uranbrytning på kunskapskanalen så blev jag rent ut sagt rätt förbannad. Programmet var ett propagandastycke mot uranbrytning och envisades med att antyda att modern uranbrytning är lika smutsig som alunskifferbrytningen under 50-60 talet. Jag anmälde därför programmet till granskningsnämnden. (mer …)

MFK remissvar ang Statens ansvar för slutförvaring

söndag, juli 1st, 2007

Följande skrivelse inlämnades till Miljödepartementet den 27/6:

Miljövänner för kärnkraft har granskat rapporten med beteckningen SKI rapport 2007:01, SSI Rapport 2007:01 rörande Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle. Miljövänner för kärnkraft ber med anledning av detta härmed att få avge följande yttrande: (mer …)

MFK föreslår utsmyckning av reaktorer

söndag, juli 1st, 2007

Med Dr. Jan Stenis, tidigare styrelseledamot, som ursprunglig initiativtagare och sedermera samarbetande med Johan Simu, nuvarande suppl. i styrelsen, har följande förslag inlämnats till ledningen för Ringhals: (mer …)