Archive for april, 2007

Remissvar om markförvar

söndag, april 15th, 2007

MFK har skrivit remissvar till SSI skrivelse ang. förslag till föreskrifter och allmänna råd om utförande och drift av markförvar för deponering av lågaktivt kärnavfall (Ref: 2007/573-07). (mer …)

Uttalande från årsmötet den 24 mars 2007

måndag, april 2nd, 2007

Det är viktigt att den senaste tidens incidenter och självkritiska rapport om säkerheten har kommit fram i ljuset. MFK menar att säkerhetskulturen ständigt måste utvärderas, annars riskerar man att hamna i ett tillstånd av självgodhet. Föreningen vill dock påpeka det felaktiga i att jämföra våra svenska reaktorer med Tjernobyl. (mer …)