Archive for februari, 2007

Grundare av Greenpeace positiv till kärnkraft

söndag, februari 18th, 2007

Patick Moore har numera lämnat Greenpeace för att han anser att där inte tillåts en öppen debatt och för att föreningen motarbetar den globala miljön med sina ’påbjudna sanningar’. Patrick Moore har nu grundat en egen miljöförening, Greenspirit, vars hemsida nås av denna länk: http://www.greenspirit.com/home.cfm
Här hittar man en mängd artiklar, tal, intervjuer mm till förmån för kärnkraften. T.ex. följande http://www.greenspirit.com/logbook.cfm?msid=112. Denna har även publicerats som IAEA Bulletin nr 48.1

Forsmarksrapporten snarare ett friskhetstecken

onsdag, februari 7th, 2007

Det är ganska få verksamheter som tillåter att det skrivs så öppna och självkritiska rapporter om den egna verksamheten, som den nu aktuella från Forsmark. Inom kärnkraftverken finns en policy att envar som ser något som inte hanteras på rätt sätt, alltså sådant som man kan läsa om i rapporten, har rätt att anmäla detta ända upp till högsta ledningen om så skulle behövas.
(mer …)