Archive for januari, 2007

Till minne av Lars Gustavsson

måndag, januari 22nd, 2007

Lars Gustavsson, en känd profil inom energibranschen, var starkt engagerad i föreningen Miljövänner för kärnkraft och ingick ett antal år i dess styrelse. Hans stora kontaktnät inom svensk energiindustri, starka engagemang och drivande förmåga var till stort gagn för Miljövänner för kärnkraft.
Läs artikel om hans gärning.

Föredrag om kärnavfall i samband med MFK-Stockholms årsmöte

tisdag, januari 9th, 2007
Alla är välkomna att lyssna på föredraget.
Årsmöte med MFK:s Stockholmsavdelning äger rum fredagen den 9 mars kl 13.00-15.00 på SKB:s kontor Brahegatan 47 (tunnebanestation Stadion).
13.00 Föredrag om kärnavfallsfrågan
14.00 Kaffe
15.00 Årsmöte
Välkomna

Vänligen meddela deltagande till Lars Persson, ordförande MFK-Stockholm
Slånbärsv 11A
19334 Sigtuna
08-568 219 26 eller
0708-297100

(Ps. MFKs riksförenings ordinarie årsmöte äger rum i Ringhals lördagen den 24 mars. Separat kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar.)

MFK remissvar ang finansiella säkerheter och riskavgifter i kärnavfallshanteringen

fredag, januari 5th, 2007

Läs brevet mfk_remiss_rapp_fin1-sak_riskavg_061229.pdf

Kort rapport från möte på KTH 7 dec 2006 om framtidens strålskydd

fredag, januari 5th, 2007

Mötet hade ordnats av Nationalkomittén för strålskyddsforskning (KVA), avdelningen för filosofi vid KTH, Vattenfall AB och Riskkollegiet. Mötet hade titeln: ”Framtidens strålskydd – från optimering till …?”

Läs rapporten Framtidens strålskydd