Arkiv för 2007

Pressrelease om möjligheten att köpa ren kärnkraftsel

071219

(mer …)

Remissvar ang. förslag till kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2008-2009

071217

Den 28 november inlämnades följande skrivelse till Miljödepartementet
(mer …)

Miljövänners för kärnkraft årsmöte 2008

071209

Tid: Lördagen den 8 mars
Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm.
kl 12.00 Sthlmsavdelningens årsmöte
kl 13.00 Föredrag av docent Janne Wallenius, Kth, om Transmutation
kl 14.30 Huvudföreningens årsmöte. Slut 16.00

Tips för er som kommer resande: boka tidigt för bästa pris.

Nu kan man köpa ren kärnkraftsel

071107

Vattenfall har gått ut med erbjudande om ursprungsmärkt el. Man kan välja mellan vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Syftet är att möta kundernas behov och att visa att Vattenfall fokuserar på miljöfrågorna. (mer …)

Konferenser, seminarier och möten hösten 2007

071106

(mer …)

Till minne av Carl-Erik Fröberg

071013

Minnesord av Hans Pederson-Dambo
Tyvärr kan jag meddela att vår mångårige medlem Carl-Erik Fröberg har avlidit.
Han betydde mycket för MFK – särskilt när det gällde vår bokutgivning, där det var han som genom sina kontakter med Studentlitteratur ordnade förmånliga villkor för våra två första böcker. Han och jag skrev tillsammans en lång rad debattartiklar i kärnkraftsfrågan och jag såg honom mycket som en mentor för mig själv. (mer …)

Volvo tramsar rejält

071012

Volvo byter bort kärnkraftsel

Citat
I ett nytt avtal, som är unikt för industrin, har Volvo krävt att Vattenfall inte ska leverera kärnkraftsel eftersom Volvo inte anser den stämma överens med företagets miljömål.

Den löjligaste PR grejen jag någonsin hört talas om i hela mitt liv. För det första så kan man inte ens selektivt köpa el från en specifik källa, om man nu inte elnätet enbart drivs av just den källa vilket uppenbarligen inte är fallet med det svenska elnätet.

(mer …)

Miljövänner för Kärnkraft är positiv till en sjätte reaktor i Finland

070907

Pressmeddelande sänt den 5/9-2007

Fortum Power and Heat Oy planerar att utöka kärnkraftverket i Lovisa med ett tredje aggregat. Två aggregat finns redan i drift. Den planerade kärnkraftsenheten beräknas få en eleffekt på 1000 – 1800 MW. (mer …)

To hot to handle? Knappast!

070708

Oxford research group, en oberoende förening som bedriver fredsforskning, har släppt en starkt kritisk rapport om kärnkraftens utvecklingspotential.
Too Hot to Handle? The Future of Civil Nuclear Power
Men tyvärr så är deras argument mot kärnkraft bara en flitig återvinning av gamla argument som blivit desarmerade tidigare. Några argument kanske innehåller en smula sanning medan andra bara är märkliga.
(mer …)

Miljöbalken och kärnkraft

070708

Miljöbalkens andra kapitel innehåller ett antal s.k. hänsynsregler. De är överlag rimliga och bra, förutom denna regel:

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja
möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första
hand skall förnybara energikällor användas.

Alla rationella aktörer som bedriver en verksamhet kommer att hushålla med råvaror och energi, eftersom råvaror och energi kostar pengar. Möjligheter till återanvändning och återvinning kommer också att utnyttjas ifall det är lönsamt. Aktörer som inte agerar rationellt kommer i en marknadsekonomi att konkurreras ut och tvingas lägga ner verksamheten.

Om man tillämpar principen om att internalisera externa kostnader (den som förstör miljön får betala för det genom miljöavgifter/skatter) så kommer det som är lönsamt och det som är bra för miljön att sammanfalla. Därmed blir denna regel överflödig.
(mer …)