Arkiv för 2006

Artikel: Kärnkraft – framtidens energi

060518

Kärnkraft är nog det energislag som debatterats mest och orsakat de största känslomässiga engagemangen genom historien. Många människor har blivit mycket rädda för kärnkraften. Som jag uppfattar det hela bygger rädslan på liknande känslofenomen som rädslan för spindlar eller ormar. Det är rädslor som inte har någon förankring inom medicin eller annan naturvetenskap. Men det är en äkta rädsla som skall respekteras. Men lika tokigt, som det vore att utrota alla spindlar eller alla ormar p.g.a. dessa rädslor, är det avveckla kärnkraften.
(mer …)

Uttalande från MFKs årsmöte 2006-03-28

060409

Enligt Miljöbalken 6. kap, ska, för att kunna bedöma miljöpåverkan, en miljökonsekvensbeskrivning ingå som underlag för beslut om att anlägga, driva eller ändra verksamheter. Så har inte skett vid den ändring som stängningen av Barsebäck innebär.
(mer …)