KASAM 2006 – 11 – 15 Arlanda

Läs här

KASAM seminarium 2006-11-15 Anteckningar av Frigyes Reisch
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) från miljörättslig synpunkt av Staffan Westerlund

Kan ej kommentera.