Archive for november, 2006

MFK remissvar M2006/4611/Mk ang finansiering av avgifter och säkerhetsbelopp

söndag, november 26th, 2006

Läs här MFK remissvar

REO-seminarium 15 nov 2006

lördag, november 25th, 2006

Läs anteckningar av prof Ragnar Hellborg

Höstseminarium med Forum för energi och tillväxt

lördag, november 25th, 2006

Läs här
Anteckningar från seminariet den 22/11 2006 om Världens utmaning av Frigyes Reisch

OH-bilder av Amos Bromhead från IEA och Lars Martinsson från ABB finns att tillgå men vi saknar tillstånd att publicera dem här. Kontakta någon av deltagarna via mfk@mfk.nu.

KASAM 2006 – 11 – 15 Arlanda

fredag, november 24th, 2006

Läs här

KASAM seminarium 2006-11-15 Anteckningar av Frigyes Reisch
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) från miljörättslig synpunkt av Staffan Westerlund

SSI projekt Säker Strålmiljö

fredag, november 24th, 2006

Lars Persson deltog. Läs här Anteckningar från möte 31/10 2006

Rapport från ASG Alliance for Global Sustainability

fredag, november 24th, 2006

läs här Anteckningar från konferensen av Frigyes Reisch

Medlemsutskick okt 2006

onsdag, november 22nd, 2006

Hämta Medlemsutkick okt 2006