Archive for oktober, 2006

Remissvar på SOU 2006:43 Översyn av atomansvaret

lördag, oktober 14th, 2006

Miljövänner för kärnkraft har granskat utredningen om ”Översyn av atomansvaret”, SOU 2006:43, och lämnar följande kommentarer:
(mer …)