Archive for april, 2006

Uttalande från MFKs årsmöte 2006-03-28

söndag, april 9th, 2006

Enligt Miljöbalken 6. kap, ska, för att kunna bedöma miljöpåverkan, en miljökonsekvensbeskrivning ingå som underlag för beslut om att anlägga, driva eller ändra verksamheter. Så har inte skett vid den ändring som stängningen av Barsebäck innebär.
(mer …)