Arkiv för 2006

MFK remissvar M2006/4611/Mk ang finansiering av avgifter och säkerhetsbelopp

061126

Läs här MFK remissvar

REO-seminarium 15 nov 2006

061125

Läs anteckningar av prof Ragnar Hellborg

Höstseminarium med Forum för energi och tillväxt

061125

Läs här
Anteckningar från seminariet den 22/11 2006 om Världens utmaning av Frigyes Reisch

OH-bilder av Amos Bromhead från IEA och Lars Martinsson från ABB finns att tillgå men vi saknar tillstånd att publicera dem här. Kontakta någon av deltagarna via mfk@mfk.nu.

KASAM 2006 – 11 – 15 Arlanda

061124

Läs här

KASAM seminarium 2006-11-15 Anteckningar av Frigyes Reisch
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) från miljörättslig synpunkt av Staffan Westerlund

SSI projekt Säker Strålmiljö

061124

Lars Persson deltog. Läs här Anteckningar från möte 31/10 2006

Rapport från ASG Alliance for Global Sustainability

061124

läs här Anteckningar från konferensen av Frigyes Reisch

Medlemsutskick okt 2006

061122

Hämta Medlemsutkick okt 2006

Remissvar på SOU 2006:43 Översyn av atomansvaret

061014

Miljövänner för kärnkraft har granskat utredningen om ”Översyn av atomansvaret”, SOU 2006:43, och lämnar följande kommentarer:
(mer …)

20 år senare: IAEAs rapport om Tjernobyl

060717

Ladda hem rapporten här.

Medlemsutskick maj 2006

060623

Ladda hem vårt medlemsutskick här.