Archive for januari, 2005

Remissvar SSI 1998:1

måndag, januari 10th, 2005

Yttrande över remiss 2004-12-08 om SSI:s allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (SSI FS 1998:1) om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall
(mer …)