Arkiv för 2005

Referat: Strålbehandling av mänskliga tumörer

050930

Föredrag om
Strålbehandling av mänskliga tumörer
docent Erik Blomqvist
(mer …)

Remissvar SKI M2004/3304/Mk

050213

Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för 2005 till Kärnavfallsfonden

Remissvar från Miljövänner För Kärnkraft
(mer …)

Remissvar SSI 1998:1

050110

Yttrande över remiss 2004-12-08 om SSI:s allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (SSI FS 1998:1) om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall
(mer …)