Archive for juni, 2004

Remissvar avseende Miljömålsrådets rapport: Miljömålen – allas vårt ansvar

tisdag, juni 15th, 2004

Kärnkraften användning i Sverige spelar en viktig roll främst för uppfyllandet av miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Bara naturlig försurning” Indirekt berörs också ”Frisk luft” och ”Levande sjöar och vattendrag”. ”Säker strålmiljö” berörs också av hur kärnkraft används i vårt land. (mer …)