Arkiv för 2004

Rädda Barsebäck

041023

Den gångna veckans nedläggningsbeslut av Barsebäck är ett klart och tydligt exempel på politisk prestige och slöseri med skattebetalarnas pengar. Det är olyckligt att regeringen tillåter nedläggningsivrare att härja fritt och äventyra Sveriges miljövänliga elproduktion på grund av rädsla baserad på okunskap uttalar styrelsen för Miljövänner För Kärnkraft som i helgen hade styrelsemöte i Göteborg.
(mer …)

Remissvar avseende Miljömålsrådets rapport: Miljömålen – allas vårt ansvar

040615

Kärnkraften användning i Sverige spelar en viktig roll främst för uppfyllandet av miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Bara naturlig försurning” Indirekt berörs också ”Frisk luft” och ”Levande sjöar och vattendrag”. ”Säker strålmiljö” berörs också av hur kärnkraft används i vårt land. (mer …)

Uttalande från MFKs årsmöte

040320

Miljövänner För Kärnkraft hälsar med glädje Finlands beslut att satsa på verkligt miljövänlig energi för framtiden genom att bygga Finlands femte kärnkraftverk.
(mer …)