Archive for december, 2003

Remissvar avseende Statens offentliga utredning (SOU 2003:80) ”LångEn”

måndag, december 15th, 2003

Sammanfattning

Föreningen Miljövänner För Kärnkraft vill göra fem principiella påpekanden när det gäller SOU 2003:80 LångEn utredningen. (mer …)