Archive for mars, 2003

Politiska kompromisser ger skador på människor och miljö

lördag, mars 22nd, 2003

Den politiska konstellationen med S, C och V fortsätter att driva sina principfrågor om kärnkraften vidare, trots att det leder till sämre miljö och ökade hälsorisker för människorna i både Sverige och Danmark. De envisas med att kärnkraften och då speciellt Barsebäck skall avvecklas genom politiska beslut. Inga säkerhetsmässiga, miljömässiga eller riskrelaterade skäl anges för detta beslut och vi kan heller inte se att det finns några sådana. Tvärtom, alla seriösa utredningar vi sett, från våra svenska SOU (Statens Offentliga Utredningar), Kraftbolagens Livscykelanalyser, EU:s utredning ExternE m.fl. visar entydigt att kärnkraften är en av de bästa energikällorna om man ser till Miljöpåverkan, Hälsorisker och allmän säkerhet för människor och miljö. (mer …)