Arkiv för 2003

Remissvar avseende Statens offentliga utredning (SOU 2003:80) ”LångEn”

031215

Sammanfattning

Föreningen Miljövänner För Kärnkraft vill göra fem principiella påpekanden när det gäller SOU 2003:80 LångEn utredningen. (mer …)

Politiska kompromisser ger skador på människor och miljö

030322

Den politiska konstellationen med S, C och V fortsätter att driva sina principfrågor om kärnkraften vidare, trots att det leder till sämre miljö och ökade hälsorisker för människorna i både Sverige och Danmark. De envisas med att kärnkraften och då speciellt Barsebäck skall avvecklas genom politiska beslut. Inga säkerhetsmässiga, miljömässiga eller riskrelaterade skäl anges för detta beslut och vi kan heller inte se att det finns några sådana. Tvärtom, alla seriösa utredningar vi sett, från våra svenska SOU (Statens Offentliga Utredningar), Kraftbolagens Livscykelanalyser, EU:s utredning ExternE m.fl. visar entydigt att kärnkraften är en av de bästa energikällorna om man ser till Miljöpåverkan, Hälsorisker och allmän säkerhet för människor och miljö. (mer …)

Remiss KOM(2002)456/KOM(2002)457

030219

Remiss KOM(2002)456
Förslag till beslut om ändring … ta upp Euratomlån i syfte att bidra till finansiering av kärnkraftverk

Remiss KOM(2002)457
Förslag till rådets beslut om ändring … i syfte att bidra till finansiering av kärnkraftverk (mer …)

Remisserna N2002/10308/ESB, N202/10323/ESB

030108

Rapporter med underlag inför Regeringens prövning av, om villkoren är uppfyllda för stängning av Barsebäcks andra reaktor (mer …)