Archive for juni, 2002

Beklagligt beslut i Riksdagen

onsdag, juni 12th, 2002

Nu har Sveriges Riksdag fattat ytterligare ett beslut om att avveckla kärnkraften och subventionera ett antal politiskt utpekade kraftslag. Med det beslut som nu fattats kan dessa politiskt utpekade kraftslag alltid får sina kostnader täckta utan att man behöver eller ens kan redovisa vad detta kostat oss elanvändare. (mer …)