Archive for mars, 2002

Uttalande från Miljövänner För Kärnkrafts årsmöte

lördag, mars 23rd, 2002

Regeringen har träffat en politisk uppgörelse med Vänsterpartiet och Centern, som går ut på att man skall införa s.k. gröna elcertifikat (se t.ex. Miljövänner För Kärnkrafts remissvar, på elcertifikatutredningen http://www.mfk.nu/remisser/sou200177.html). Uppgörelsen innebär att kärnkraften skall avvecklas genom överenskommelser med kraftföretagen, träffade genom förhandlingar. (mer …)

Ny energiöverenskommelse S-C-V

torsdag, mars 14th, 2002

Än en gång har våra ledande politiker manifesterat sin okunskap på energi- och miljöområdet. S, C och V har ”gjort upp” om att avveckla den mest miljövänliga och riskfria energikälla vi har, nämligen kärnkraften (se http://www.analysgruppen.org/bkgr/bkgr1-01.pdf eller http://externe.jrc.es), för att vinna några grumliga, ej redovisade, politiska fördelar. (mer …)