Arkiv för 2001

Tack till Marit Paulsen och Folkpartiets landsmöte!

011022

Föreningen Miljövänner för Kärnkraft ber att få tacka för beslutet i det miljöpolitiska programmet om att alla kraftslag skall vara försäkrade. Vi hoppas att folkpartiet nu med kraft driver på att alla kraftslag som saknar den försäkring som kärnkraften sedan länge haft skall tvingas teckna en sådan. (mer …)

15 år sedan Tjernobyl

010426

Inför 15-årsdagen av Tjernobylolyckan vill Miljövänner för Kärnkraft ge lite perspektiv på vad som hänt och framför allt vad som inte hänt, trots ihärdiga påståenden av organisationer som har människors rädsla som sitt levebröd och med media som godtrogna högtalare. (mer …)

Risker och säkerhetsåtgärder

010101

I debatten om kärnkraften och dess påstådda faror sägs det ofta att kärnkraften är så farlig att man måste evakuera stora områden eller att den är så farlig att man måste kassera stora mängder livsmedel. P.g.a. de stora farorna kommer då krav på att man måste skärpa säkerhetskraven. Myndigheterna svarar då med att sänka gränsvärdena eftersom människorna var oroliga. (mer …)

Kärntekniken inför milleniumskiftet

010101

Inför det nya århundradet presenteras kunskapsläget inom kärnteknik, kärnsäkerhet och det därmed förenade skyddet mot strålning. Vidare ges en utblick av de nya möjligheterna för internationell överföring av el. Författarna anser att tiden nu har kommit då den moderna kärntekniken kan utnyttjas på ett säkert sätt. (mer …)

Kärnkraftsdebatt och fotboll

010101

En helt orubblig sanning är att i år har Sverige inte förlorat en enda match i fotbolls-VM. Men Sverige lyckades ju inte ens kvalificera sig för att delta i VM säger den som vet något om saken. Det hör inte hit, sägen den entusiastiske debattören, du måste ju medge att Sverige inte förlorat någon match där. Ja men… säger den som vet. Inga men, berätta vilken match Sverige förlorade, säger debattören. Efter en stund ger den sakkunnige upp och medger att Sverige inte förlorat någon match i fotbolls-VM. (mer …)

Handlade vi rätt i Sverige efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl?

010101

Refererande till debattartikeln 24 april, 2002 under DN debatt av generaldirektör Lars-Erik Holm m fl vid SSI om Tjernobylolyckan vill jag lägga till följande om Statens strålskyddsinstituts agerande. (mer …)

Has Radiation Protection Become a Health Hazard?

010101

167 sidor, ISBN 91-630-9262-X

Redan i förordet till boken slår Gunnar Walinder fast att avsikten med boken inte är att ge ”sanningen” om strålnings växelverkan med levande materia. Istället är avsikten att ifrågasätta nuvarande vetenskapliga bas för den rådande doktrinen för strålskydd. Speciellt diskuterar han kunskapen om effekten av mycket små doser och om det är möjligt att vetenskapligt analysera den. (mer …)

Hur farliga är de låga stråldoserna?

010101

Högsta tillåtliga normer och rekommendationer inom strålskyddet grundas på risken för att vi skall drabbas av cancer. Detta beror helt enkelt på, att sådana sjukdomar anses kunna uppkomma efter lägre stråldoser än de som fordras för att åstadkomma andra skador (inklusive ärftliga skador). (mer …)

Kolkraft ersätter kärnteknik – ett slag mot miljö och klimat

010101

Det blir kolkraft som kommer att ersätta även den andra Barsebäcksreaktorn innebärande att ytterligare ca 1,5 miljoner ton kol kommer att förbrännas och bidra till en försämring av luft, klimat, jord och ozonskikt samt att farligt kvicksilver kommer att spridas i naturen. (mer …)

Politiskt beslutad utsläppsökning

010101

Stängningen av Barsebäck 1 inledde enligt regering och stödpartier inmarschen i det ekologiskt hållbara samhället. Godtroget anar man då en övergång till garanterat miljövänliga energikällor utan luftföroreningar och avfall. (mer …)