Archive for oktober, 1999

Remissvar avseende (SOU 1999:75) Rätt plats för vindkraften

fredag, oktober 29th, 1999

Miljövänner För Kärnkraft har som miljöförening koncentrerat sin granskning av utredningen till vindkraftens påverkan på människor och miljö. Det genomgående intrycket på området är att man på nästan varje punkt tvingas konstatera att kunskapen om vindkraftens påverkan på människor och miljö är dålig eller saknas helt. Den slutsats vi kan dra av detta är att det inte finns något vetenskapligt material att bygga t.ex. en miljökonsekvensbeskrivning på och att den i praktiken därför inte kan genomföras. Samtidigt menar vi att en vetenskapligt underbyggd miljökonsekvensbeskrivning är ett absolut krav för alla former av miljöpåverkande utbyggnader. (mer …)