Archive for juni, 1999

Barsebäcksavvecklingen

måndag, juni 21st, 1999

Efter Regeringsrättens avgörande i Barsebäcksmålet finns det nu en större risk för en stängning. Vi uppmanar till protester. För stängning har man åberopat demokrati-, miljö- och säkerhetsintressen. Verkligheten är att genom en stängning (mer …)