Arkiv för 1999

Tack till Barsebäcks personal

991130

Tisdagen den 30 november kl 11:30 kommer Föreningen Miljövänner För Kärnkraft att vid Barsebäcksverket överlämna ett öppet brev till verkets personal. I delegationen som överlämnar brevet kommer även representanter för den danska systerorganisationen REO att deltaga samt representanter för politiska partier som protesterar mot stängningen av Barsebäcksverket. (mer …)

Remissvar avseende (SOU 1999:75) Rätt plats för vindkraften

991029

Miljövänner För Kärnkraft har som miljöförening koncentrerat sin granskning av utredningen till vindkraftens påverkan på människor och miljö. Det genomgående intrycket på området är att man på nästan varje punkt tvingas konstatera att kunskapen om vindkraftens påverkan på människor och miljö är dålig eller saknas helt. Den slutsats vi kan dra av detta är att det inte finns något vetenskapligt material att bygga t.ex. en miljökonsekvensbeskrivning på och att den i praktiken därför inte kan genomföras. Samtidigt menar vi att en vetenskapligt underbyggd miljökonsekvensbeskrivning är ett absolut krav för alla former av miljöpåverkande utbyggnader. (mer …)

De nya energiskatterna försämrar miljön

990915

Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommit överens om att öka beskattningen på kärnkraften. Resultatet av detta blir att det relativt sett blir billigare att använda importerad kolkraft i Sverige. Skattepaketet kan därför i detta avseende ses som ett stöd till den danska kolkraften. Det hjälper inte att Miljöpartiet kallar det för ”grön skatteväxling”. Denna underliga grönkolsoppa är inget annat än ett sätt att tvinga medborgarna att betala för en försämrad miljö.För vidare information kontakta:

Civilingenjör N-E Nilsson Tel 0706 – 76 70 92

Barsebäcksavvecklingen

990621

Efter Regeringsrättens avgörande i Barsebäcksmålet finns det nu en större risk för en stängning. Vi uppmanar till protester. För stängning har man åberopat demokrati-, miljö- och säkerhetsintressen. Verkligheten är att genom en stängning (mer …)

Remissvar avseende (SOU 1998:152) Vindkraften – En ren energikälla tar plats

990505

Miljövänner För Kärnkraft har som miljöförening koncentrerat sin granskning av utredningen till de avsnitt som behandlar vindkraftens påverkan på människor och miljö. Att utredningen tar upp dessa frågor, trots att de inte betonas speciellt i direktiven, finner vi positivt. När det gäller sakfrågorna på området är det mest slående i denna del av utredningen att man på nästan varje punkt tvingas konstatera att kunskapen är dålig eller saknas helt. De uppgifter som finns och de önskemål som förs fram bygger huvudsakligen på enkäter till myndigheter mm. I dessa avseenden är myndigheternas önskemål om klara direktiv påfallande. Den slutsats vi kan dra av detta är att det inte finns något vetenskapligt material att bygga t.ex. en miljökonsekvensbeskrivning på och att den i praktiken därför inte kan genomföras. Samtidigt menar vi att en vetenskapligt underbyggd miljökonsekvensbeskrivning är ett absolut krav för alla former av miljöpåverkande utbyggnader. (mer …)

Kärnkraft och energi i framtiden

990320

Öppet brev från MFK:s årsmöte

Miljövänner för Kärnkraft omvalde vid sitt årsmöte i Jönköping den 20 mars docent Ragnar Hellborg, Lunds universitet, till ordförande. Föreningen har drygt 2000 medlemmar och bland övriga styrelseledamöter märks bl.a. IAEA:s förre generaldirektör Hans Blix och professor Arnold Lundén, Göteborg. (mer …)