Archive for juli, 1998

Remissvar avseende Nationell rapport enligt IAEA konventionen om kärnsäkerhet

torsdag, juli 2nd, 1998

Miljövänner för Kärnkraft anser att denna första svenska rapport under IAEAs konvention ”Nuclear Safety” är ett väl genomarbetat dokument. Rapporten är en utmärkt beskrivning av en säkerhetskultur, som omfattar såväl kärnkraftsägarna som myndigheterna. (mer …)