Archive for mars, 1998

Hans Blix invald i Miljövänner för Kärnkrafts styrelse

lördag, mars 14th, 1998

Miljövänner För Kärnkraft:s årsmöte

Föreningen Miljövänner För Kärnkraft avhöll under lördagen sitt årsmöte på Barsebäcksverket. (mer …)

Remisskommentarer till SKI:s Föreskrift om säkerhet i vissa kärntekniska anläggningar samt SKI:s allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna enligt ovan

fredag, mars 13th, 1998

Miljövänner För Kärnkraft finner föreskriften och dess tillämpingsanvisnig som i huvudsak bra. Man kan dock anmärka att vissa av de ställda kraven knappast är objektivt mätbara utan lätt blir föremål för subjektiva bedömningar. De kan därför bli svåra att kontrollera och följa upp. (mer …)