Arkiv för 1998

Glöm inte kärnkraften i valet!

980910

Uttalande inför valet av MFK:s styrelse

Under ordförandeskap av Docent Ragnar Hellborg, Lunds universitet, gjorde styrelsen för Miljövänner för Kärnkraft den 10/9-98 följande uttalande inför valet: (mer …)

Remissvar avseende Nationell rapport enligt IAEA konventionen om kärnsäkerhet

980702

Miljövänner för Kärnkraft anser att denna första svenska rapport under IAEAs konvention ”Nuclear Safety” är ett väl genomarbetat dokument. Rapporten är en utmärkt beskrivning av en säkerhetskultur, som omfattar såväl kärnkraftsägarna som myndigheterna. (mer …)

Hans Blix invald i Miljövänner för Kärnkrafts styrelse

980314

Miljövänner För Kärnkraft:s årsmöte

Föreningen Miljövänner För Kärnkraft avhöll under lördagen sitt årsmöte på Barsebäcksverket. (mer …)

Remisskommentarer till SKI:s Föreskrift om säkerhet i vissa kärntekniska anläggningar samt SKI:s allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna enligt ovan

980313

Miljövänner För Kärnkraft finner föreskriften och dess tillämpingsanvisnig som i huvudsak bra. Man kan dock anmärka att vissa av de ställda kraven knappast är objektivt mätbara utan lätt blir föremål för subjektiva bedömningar. De kan därför bli svåra att kontrollera och följa upp. (mer …)