Archive for april, 1997

Remissvar avseende Betänkandet (Ds 1997:14) ”Lag om kärnkraftens avveckling”

fredag, april 25th, 1997

Miljövänner För Kärnkraft avstyrker föreliggande förslag om en ”Lag om kärnkraftens avveckling”.

Miljövänner För Kärnkraft menar att det är allvarligt att lagförslaget inte kräver en miljökonsekvensbeskrivning och en beskrivning av konsekvenserna för människors hälsa som grund för ett avgörande om en avveckling av kärnkraften eller ett enstaka kärnkraftblock. (mer …)