Arkiv för 1997

Avvisa lagen om kärnkraftsavveckling

971216

Om några dagar kommer med stor sannolikhet Riksdagen att anta en lag som ger regeringen fullmakt att stänga kärnkraftverk oberoende av tillsynsmyndigheternas säkerhetsbedömningar. (mer …)

Myter om kärnteknik

970513

Några av det socialdemokratiska partiets ledare och språkror har under våren ägnat sig åt mytbildning om kärnkraften. Det är tragiskt eftersom kärnkraftsfrågan väl kan diskuteras sakligt. Här ges en bild av kärnkraften som stämmer med de fakta som finns samlade inom FN:s atomenergiorganisation (IAEA) i Wien. (mer …)

Remissvar avseende Betänkandet (Ds 1997:14) ”Lag om kärnkraftens avveckling”

970425

Miljövänner För Kärnkraft avstyrker föreliggande förslag om en ”Lag om kärnkraftens avveckling”.

Miljövänner För Kärnkraft menar att det är allvarligt att lagförslaget inte kräver en miljökonsekvensbeskrivning och en beskrivning av konsekvenserna för människors hälsa som grund för ett avgörande om en avveckling av kärnkraften eller ett enstaka kärnkraftblock. (mer …)

Avvisa omställningspropositionen

970315

Miljövänner För Kärnkraft:s årsmöte

Miljövänner För Kärnkraft:s årsmöte 1997 avhölls lördagen den 15 mars i Göteborg.

Mötet inleddes med att Dr Nils Dahlbeck tilldelades föreningens nyinstiftade miljöpris om 10.000 kronor. (mer …)

Nils Dahlbeck hedras på Miljövänner För Kärnkraft:s årsmöte

970313

Miljövänner För Kärnkraft:s årsmöte 1997 äger rum lördagen den 15 mars kl 13.00 i Kemihuset, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Mötet inleds med att Dr Nils Dahlbeck tilldelas föreningens nyinstiftade miljöpris. (mer …)

Folkomröstning

970219

Folkomröstning

Eftersom diskussioner i kärnkraftdebatten fortfarande ofta handlar om vad som stod eller inte stod på röstsedlarna vid folkomröstningen 1980 kan var och en här förvissa sig om vad de egentligen innehöll och hur resultatet blev. (mer …)