Archive for april, 1996

Remissvar avseende (SOU 1995:139) omställning av energisystemet, med underbilagor (SOU 1995:140)

måndag, april 22nd, 1996

Energikommissionen har uppfattat sin uppgift som att den skall studera en avveckling av kärnkraften. Med utgångspunkt från direktiven kan detta starkt ifrågasättas. (mer …)

Danmark – ett dåligt föredöme?

torsdag, april 18th, 1996

Denna artikel publicerades i Göteborgs-Posten 1996-04-18

I ungefär tjugofem års tid har det förts debatter där det sägs att deltagarna är ”för eller emot kärnkraften”. När jag skrev i GP för första gången (1974-12-18) framhöll jag att frågan egentligen var fel ställd. Man bör först göra klart för sig hur mycket energi som behövs till något ändamål, och sedan får man se vilket alternativ som passar bäst. Den frågeställningen lever dock kvar, och det är märkvärdigt hur ofta samma argument återkommer år från år utan att debattörerna bemödar sig om att kontrollera om de är relevanta. (mer …)