Arkiv för 1996

12 reaktorer – 12 frågor och svar

961201

Miljövänner För Kärnkraft har med stigande förvåning iakttagit hur kärnkraftdebatten i media och bland politiker fortfarande förs med politiska/taktiska slagordsargument utan någon som helst koppling till verkligheten och nyttan för Sverige. (mer …)

Remissvar avseende (SOU 1995:139) omställning av energisystemet, med underbilagor (SOU 1995:140)

960422

Energikommissionen har uppfattat sin uppgift som att den skall studera en avveckling av kärnkraften. Med utgångspunkt från direktiven kan detta starkt ifrågasättas. (mer …)

Danmark – ett dåligt föredöme?

960418

Denna artikel publicerades i Göteborgs-Posten 1996-04-18

I ungefär tjugofem års tid har det förts debatter där det sägs att deltagarna är ”för eller emot kärnkraften”. När jag skrev i GP för första gången (1974-12-18) framhöll jag att frågan egentligen var fel ställd. Man bör först göra klart för sig hur mycket energi som behövs till något ändamål, och sedan får man se vilket alternativ som passar bäst. Den frågeställningen lever dock kvar, och det är märkvärdigt hur ofta samma argument återkommer år från år utan att debattörerna bemödar sig om att kontrollera om de är relevanta. (mer …)

För miljöns skull – Behåll kärnkraften!

960323

Lördagen den 96-03-23 hade föreningen Miljövänner för Kärnkraft sitt årsmöte på Bromma hotell i Bromma.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna presenterade Nils-Erik Nilsson Energikommissionens slutbetänkande och föredrog några synpunkter som kommer att ingå i Miljövänner för Kärnkrafts remissvar på betänkandet. (mer …)