Annons september 2014: ”Kärnkraft räddar liv! – Avveckling förvärrar klimathotet!”

torsdag 4 september, 2014

Annonsen betonar ett antal fördelar med kärnkraft. Nedan ges förklaringar och länkar som stödjer varje påstående. Läs hela inlägget…

Om uthållighet och förnybarhet

torsdag 4 september, 2014

Av Nils-Erik Nilsson
Förnybar har i den politiska debatten blivit ett honnörsord. Det används som om det skulle vara något slags garanti för oändlig uthållighet och miljövänlighet. En rad företeelser, som användning av vind, vatten och biomassa, tilldelas politiskt denna egenskap. Men vad innebär begreppet förnybar egentligen? Är det någon garanti för att hanteringen är uthållig och/eller miljövänlig? Läs hela inlägget…

Kärnkraft är det enda som kan ersätta kol och olja

lördag 16 augusti, 2014

En utmärkt artikel skriven av Magnus Hansson, som betonar kärnkraftens säkerhet och uthållighet. Uranet i sin nuvarande förbrukning räcker ett bra tag till och nya reaktortyper kan återvinna det idag använda bränslet eller nyttja torium som finns i större mängder. Med god tillgång på energi kan man ur vatten och koldioxid framställa syntetiska kolväten som kan ersätta bensin och diesel.
Klicka här för att läsa artikeln. (Online-kommentarer finns)

Referat från Klimatriksdagen 2014

måndag 4 augusti, 2014

Tidigare styrelseledamoten i MFK, Magnus Redin, har medverkat i Klimatriksdagen som gick av stapeln 6-8 juni i Norrköping. Syftet är att i en alternativ riksdag samla krafter ur folkrörelser, föreningar och nätverk till att skapa ett tydligt budskap som sätter press på politikerna inför riksdagsvalet. Mera information hittar ni på Klimatriksdagens hemsida (klicka här). Här redovisas även de sju framröstade motionerna som överlämnas till politikerna.

Nedan är Magnus Redins referat från vad som avhandlades. Läs hela inlägget…

Dags att erkänna de liv kärnkraften räddar

lördag 3 maj, 2014

Av Lars Wiegert, MFK sekr.
Det har blivit ett medialt axiom att kärnkraft skulle vara speciellt farlig och det sprids ständigt en mängd osakligheter och direkta lögner om detta. Man använder påståenden utan stödjande fakta varvat med fakta utan jämförelse. Man refererar till mätningar som visar samma nivå som den naturliga bakgrudnsstrålningen men påstår att detta är farligt. Man refererar till udda så kallade forskare som hävdar utan argument och i strid med beprövad erfarenhet att varje extra bequerel skulle vara skadlig. I själva verket kan man inte mäta effekter av lågdosstrålning. Läs hela inlägget…

Kärnkraftsolyckor har visat att kärnkraft är vårt minst farliga energialternativ

tisdag 29 april, 2014

Av Nils-Erik Nilsson, MFKs vice ordf.
Det har blivit ett medialt axiom att kärnkraft skulle vara extremt farlig, inte minst den av kulturskribenter rosade boken av Åsa Moberg, som bara staplar problem men inte visar hur många som i verkligheten har omkommit av civil kärnkraft under dess 50-åriga existens. Facit är högst 50 och endast från Tjernobyl. Dessutom kan ingen långtidseffekt påvisas från någon av olyckorna. Läs hela inlägget…

Spökröst från 1980-talet

onsdag 19 mars, 2014

2014-03-14 17:31 CET
Miljövänner för kärnkraft
Bengt Lindhé ger här några reflexioner om Åsa Mobergs bok ”Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten: en bok om kärnkraft” så som den framställdes i ett TV-program i serien ”En bok – En författare”. Mobergs bok har fått mycket lovord i media (på kultursidorna) men får här en annorlunda vinkling som kan vara av intresse för den som söker balans i frågan. Klicka här

Remiss – Finansiella åtgärder för hantering av restprodukter

fredag 7 februari, 2014

Följande remissvar har inlämnats till regeringen angående Remiss M2013/1587/Ke – Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) med samma rubrik.

SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER
Miljövänner För kärnkraft (MFK) har granskat SSM-rapport enligt ovan med dokument-nummer SSM2011-4690-44, daterat 2013-06-04 och har följande synpunkter:

- MFK efterlyser en helhetssyn för hantering av kostnader för avveckling och avfallshantering vid all slags energiproduktion.
- Denna typ av kostnader bör beräknas och säkras på likartat och teknikneutralt sätt för all energiproduktion (egentligen för all industriell verksamhet och i förlängningen all mänsklig verksamhet som kan ha negativ miljöpåverkan).
- Eftersom använt kärnavfall med stor sannolikhet kan komma att återvinnas och därmed ej längre är avfall utan resurs, saknas hittills modell för beräkning av värdet på denna resurs och hur det påverkar finansieringen. Det vore önskvärt att kommande översyn av ovan rubricerade finansiering mäktade med en nyanserad syn på framtida finansiering. Läs hela inlägget…

Kärnkraften är vår räddning

torsdag 6 februari, 2014

Av Bengt Lindhé (Författaren svarar själv för innehållet, fakta och värderingar i denna artikel.)

Under den kallaste perioden den gångna vintern var den aktuella effekten i den svenska kärnkraften 95 % av den installerade kapaciteten. I dagsläget är motsvarande siffra 93 %. En av reaktorerna i Oskarshamn står stilla men det är inte osannolikt att den svenska kärnkraften nästa vinter producerar mer än någonsin bl.a. på grund av successiva effektiviseringar. Läs hela inlägget…

Kärnkraftens kostnader och ansvar

lördag 9 november, 2013

I Dagens Industri den 19/10 2013 hade Tomas Kåberger, numera professor i internationell energipolicy vid Chalmers, en artikel med rubrik Kärnkraft är inte lönsamt. Han riktar in sig på det ofta använda argumentet att kärnkraftsägarna är befriade från ansvar vid en reaktorolycka. För att läsa artikeln i Dagens Industri klicka här.
Här får Kåberger svar på tal av Nils-Erik Nilsson Läs hela inlägget…