Kärnkraftsolyckor har visat att kärnkraft är vårt minst farliga energialternativ

tisdag 29 april, 2014

Av Nils-Erik Nilsson, MFKs vice ordf.
Det har blivit ett medialt axiom att kärnkraft skulle vara extremt farlig, inte minst den av kulturskribenter rosade boken av Åsa Moberg, som bara staplar problem men inte visar hur många som i verkligheten har omkommit av civil kärnkraft under dess 50-åriga existens. Facit är högst 50 och endast från Tjernobyl. Dessutom kan ingen långtidseffekt påvisas från någon av olyckorna. Läs hela inlägget…

Spökröst från 1980-talet

onsdag 19 mars, 2014

2014-03-14 17:31 CET
Miljövänner för kärnkraft
Åsa Mobergs nyutkomna bok ”Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten: en bok om kärnkraft” ges här en recension av Bengt Lindhé, agronomie doktor, docent i husdjursgenetik vid SLU och flitig debattör om energi och miljö. Mobergs bok har fått mycket lovord i media, speciellt på kultursidorna, men får här en annorlunda vinkling som kan vara av intresse för dem som söker balans i frågan. Klicka här

Remiss – Finansiella åtgärder för hantering av restprodukter

fredag 7 februari, 2014

Följande remissvar har inlämnats till regeringen angående Remiss M2013/1587/Ke – Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) med samma rubrik.

SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER
Miljövänner För kärnkraft (MFK) har granskat SSM-rapport enligt ovan med dokument-nummer SSM2011-4690-44, daterat 2013-06-04 och har följande synpunkter:

- MFK efterlyser en helhetssyn för hantering av kostnader för avveckling och avfallshantering vid all slags energiproduktion.
- Denna typ av kostnader bör beräknas och säkras på likartat och teknikneutralt sätt för all energiproduktion (egentligen för all industriell verksamhet och i förlängningen all mänsklig verksamhet som kan ha negativ miljöpåverkan).
- Eftersom använt kärnavfall med stor sannolikhet kan komma att återvinnas och därmed ej längre är avfall utan resurs, saknas hittills modell för beräkning av värdet på denna resurs och hur det påverkar finansieringen. Det vore önskvärt att kommande översyn av ovan rubricerade finansiering mäktade med en nyanserad syn på framtida finansiering. Läs hela inlägget…

Kärnkraften är vår räddning

torsdag 6 februari, 2014

Av Bengt Lindhé
(Författaren svarar själv för innehållet, fakta och värderingar i denna artikel. I detaljer kan avvikelser från MFK:s ståndpunkt förekomma.)

Under den kallaste perioden den gångna vintern var den aktuella effekten i den svenska kärnkraften 95 % av den installerade kapaciteten. I dagsläget är motsvarande siffra 93 %. En av reaktorerna i Oskarshamn står stilla men det är inte osannolikt att den svenska kärnkraften nästa vinter producerar mer än någonsin bl.a. på grund av successiva effektiviseringar. Läs hela inlägget…

Kärnkraftens kostnader och ansvar

lördag 9 november, 2013

I Dagens Industri den 19/10 2013 hade Tomas Kåberger, numera professor i internationell energipolicy vid Chalmers, en artikel med rubrik Kärnkraft är inte lönsamt. Han riktar in sig på det ofta använda argumentet att kärnkraftsägarna är befriade från ansvar vid en reaktorolycka. För att läsa artikeln i Dagens Industri klicka här.
Här får Kåberger svar på tal av Nils-Erik Nilsson Läs hela inlägget…

Kärnkraft räddar miljontals liv

onsdag 6 november, 2013

Av Lars Wiegert MFK sekr.
Klimatforskare vid NASA och Columbia University i New York har beräknat att den minskade användningen av kol och olja som kärnkraften ersatt under perioden 1971 till 2009 har förlängt livet på 1,84 miljoner människor genom minskade luftföroreningar och därmed minskade fall av lungcancer och kronisk bronkit. Dessutom har kärnkraft minskat utsläppen av växthusgaser med 64 gigaton och därmed avsevärt begränsat människans påverkan på klimatet. Läs hela inlägget…

Debatt om Greenpeace olagliga metoder

lördag 19 oktober, 2013

Med anledning av åtal väckt mot Greenpeace-anställda som gjorde intrång i Ringhals och Forsmark tog MFK upp en debatt om den påtagna ‘rättigheten’ att sätta sig över lagen. Det blev ett antal artiklar, dels en polemik med aktivisten Isadora Wronski i Second opinion (i samarbete med Nuclear Power Yes Please), samt två artiklar i Hallands Nyheter.
Artiklarna i Second Opinion är följande: (klicka här), Isadora Wronskis replik (klicka här), samt vår slutreplik (klicka här)

Artiklarna i Hallands Nyheter är denna (klicka här)
och denna
HN_131105

Öppet brev till partiledarna om energipolitiken

måndag 7 oktober, 2013

Frågor besvaras av Nils-Erik Nilsson mfk@mfk.nu

Energi och miljö är viktiga frågor i samhället. Detta är frågor som starkt engagerar föreningen Miljövänner För kärnkraft. När vi studerar de jämförelser mellan olika kraftslag som finns, t.ex. EU-projektet ExternE och underlagen till kraftbolagens Livscykelanalyser, så är det uppenbart att kärnkraften är den minst farliga och minst miljöstörande kraftproduktion som finns. Läs hela inlägget…

Elektricitet – en lyxvara i Tyskland

torsdag 12 september, 2013

Av Bengt Lindhé
(Författaren svarar själv för innehållet, fakta och värderingar i denna artikel. I detaljer kan avvikelser från MFK:s ståndpunkt förekomma.)

Det finns röster i Sverige som vill att vi i skall kopiera tyska Energiewende, som är namnet på den process som är på gång där för att med förnybar energi ersätta de årliga 141 TWh el som de tyska kärnkraftverken producerat. Hela omläggningen skall vara klar 2022. Då skall 35 procent av elen vara förnybar mot dagens 23 procent. Nu är inte alla tyskar nöjda med det som sker.

Rådgivare till regeringen förordar en nystart av Energiewende annars blir kostnaden 50 miljarder Euro (438 miljarder kronor) per år. Vad som än händer: låt oss slippa en kopia av Energiewende i Sverige.
Läs hela artikeln i Second Opinion.

Svante Axelsson: Högre elpriser och mer koldioxidutsläpp

torsdag 12 september, 2013

Av Bengt Lindhé
(Författaren svarar själv för innehållet, fakta och värderingar i denna artikel. I detaljer kan avvikelser från MFK:s ståndpunkt förekomma.)

I Svenska Dagbladets Brännpunkt den 3 augusti 2013 avslöjade Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson sin totala brist på överblick när det gäller den svenska elproduktionen. Slutsatsen av hans budskap var högre elpriser och större koldioxidutsläpp men det är tveksamt om han förstod det själv. Läs hela inlägget…