Yttrande över Betänkande SOU 2016:13, Palett för ett stärkt civilsamhälle

måndag 25 juli, 2016

Diarienr: Ku2016/00504/D Läs hela inlägget…

Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

måndag 25 juli, 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen – Slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle.
Ärende: SSM 2015-1683 Läs hela inlägget…

Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Clink-ansökan

måndag 25 juli, 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen – Inkapslingsanläggning och Clab
Ärende: SSM 2015-2519. Läs hela inlägget…

Yttrande: Införande av strålskyddsdirektivet 213/59/EURATOM i svensk lagstiftning

måndag 25 juli, 2016

Sammanfattning:
– MFK menar att lagen borde utökas till och inkludera alla potentiellt farliga miljöfaktorer. Detta för att få en bättre likabehandling av olika risker. (se stycke 1-2).
– MFK menar också att förklaringen till LNT skall förtydligas (stycke 3).
– MFK menar att begrepp som dosgräns, dosrestriktion och referensnivå kan utnyttjas och hållas isär samt även tillämpas för andra miljöfaktorer (stycke 4). Läs hela inlägget…

Kärnkraft, Risker och utveckling

torsdag 28 april, 2016

Av Nils-Erik Nilsson

Det är nu på tiden att alla seriösa medier släpper skräckscenarierna, tar sitt ansvar och ger korrekta beskrivningar av strålning och kärnkraft. Våga också jämföra olika risker i samhället. Då blir det tydligt hur små riskerna med kärnkraft är och vilken nytta den gör genom att minska den mycket farligare eldningen med fossil- och biobränsle. som förkortar livet på miljontals människor varje år. Läs hela inlägget…

Ett exempel på medial desinformation

lördag 16 april, 2016

Lars Wiegert, MFKs sekr.

Så var det dags igen. Lagom till årsdagen av tsunamikatastrofen dyker de upp, alla dessa olyckskorpar som vill skrämmas om den sk kärnkraftskatastrofen. Den verkliga katastrofen, jordbävningen med den åtföljande tsunamin, som dödade nästan 20.000 personer tycker de inte är intressant alls. I stället gottar de sig genom att försöka ge sken att dödsfallen berodde på Fukushima. Vad annars vill man t.ex ha sagt med följande skruvade ingress? Läs hela inlägget…

Smart metod för att klara effektbalansen?

lördag 27 februari, 2016

Det florerar en nästan hysterisk uppsjö av hugskott om hur man tror sig ha hittat den slutgiltiga lösningen för att klara stabil elkraftförsörjning med enbart sk förnybar energi. Hittills har det mesta av energidebatten handlat om energibalans utsmetad över året, medan enstaka fackkunniga som vet att det inte räcker, inte lyckats överrösta det högljudda sorlet av besservissrar. Nu börjar det dock bli alltmer känt att ett elkraftsystem bara kan fungera om det råder ständig balans mellan inmatad och förbrukad effekt och till denna effektbalans ger de väderberoende kraftkällorna såsom sol och vind obetydliga bidrag. Läs hela inlägget…

Successiv strypning av den svenska kärnkraften

tisdag 22 december, 2015

Av Bengt Lindhé, docent.
Vi har redan nu ett överskott av el på 22 TWh. Vi gör av med 135 TWh men vi producerar 157. Riksdagen beslutade i oktober 2015 att höja subventionerna till vindkraften, som kallas elcertifikat, med 60 % så att vindkraftproduktionen höjs från dagens 15 till 26,4 TWh 2020. Subventionerna till vindkraften har formen av en kvotplikt för alla elleverantörer som i dagsläget måste köpa s.k. elcertifikat för 14,4 % av all producerad el. Enligt riksdagsbeslutet skall den andelen höjas till 23 %. Det är med andra ord i sista ändan Sveriges elkonsumenter som finansierar subventionerna till vindkraften. Läs hela inlägget…

Åsa Mobergs bok ”Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten – en bok om kärnkraft”

torsdag 3 december, 2015

Lars Kamél har studerat Åsa Mobergs bok och har i sin blogg skrivit en uttömmande recension av boken. Påstående efter påstående smulas sönder och det framkommer tydligt att bokens viktigaste syfte är att skrämma läsaren om kärnkraft, i tron att ingen orkar kontrollera sanningshalten i de källor författaren anser styrker sina personliga påståenden.
Klicka här för att läsa recensionen.

SAMHÄLLSSÄKERHET, ELENERGI OCH KÄRNKRAFT

fredag 25 september, 2015

(Artikel i anslutning till annons i bilaga om Samhällssäkerhet till Dagens Nyheter den 27 september 2015)

Av Nils-Erik Nilsson, MFKs vice ordf.
En stabil elförsörjning är en förutsättning för att ett modern samhälle över huvud taget skall fungera. Många viktiga funktioner i dagens samhälle skulle upphöra att fungera utan el. Hela samhället skulle drabbas av kaos. Det är förvisso inte bara datorn, TV:n och stereon som lägger av när strömmen går. Läs hela inlägget…