Stöd MFK – Bli medlem!

För att kunna genomföra våra aktiviteter krävs att vi är många. Annonser kostar mycket pengar. Och ju fler vi är, desto mer intressanta blir vi också för media och beslutsfattare och desto tyngre väger våra ord. Därför hoppas vi att du vill hjälpa oss genom att gå med i föreningen och helst också värva fler medlemmar.

Som medlem får du möjlighet att påverka genom tillgång till argument och kunnande inom området energi och miljö och frekventa nyhetsbrev med artiklar inom området som kan vara av intresse (kan avbeställas om så skulle önskas).
Via vårt epostbaserade diskussionsforum i den interna mailinglistan får du möjlighet att ställa frågor och delge andra av din kunskap (du måste meddela speciellt om du vill ansluta dig till denna mailinglista).
Det finns även en Facebook-grupp i föreningens namn, som är öppen för alla.

Du anmäler Dig som medlem genom att skicka epost till mfk@mfk.nu med namn och telefonummer.
Därefter kan du betala ett bidrag på PlusGiro-konto 13374–4.

Vi har inte längre någon fast årsavgift, utan förlitar oss på och anpassar verksamheten till inkomna bidrag. Som riktmärke på summan brukar vi föreslå det som var den senaste årsavgiften, 250:-.

Använd följande för att föra över pengar från utlandet:
IBAN: SE41 9500 0099 6026 0013 3744
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Ditt bidrag är naturligtvis välkommet även om du väljer att inte bli medlem.

Adress
Miljövänner För Kärnkraft
Box 83
432 06 Bua
Epost: mfk@mfk.nu
Telefon: 0739-678908