Arkiv för 2018

Hundra procent förnybar el – en utopi till astronomisk kostnad

180104

Av Lars Wiegert
Det har hittills varit tabu att tala om kostnader för ’den stora omställningen’ av vårt kraftsystem. Sweco har på uppdrag av Skellefteå Kraft gjort en analys av ett kraftsystem utan kärnkraft, som bara blir tänkbart under vissa förutsättningar. (mer…)