Arkiv för 2016-06

Annons Ny Tid, Stockholmstidningen juni 2016 samt AIP Almedalsnumret

160610

NyTid o Sthlmstidn 2016-06

Förklaringar till påståendena framgår nedan (mer…)