Arkiv för 2008-10

Ny reaktor i Ingnalina

081004

Naturvårdsverket har inom ramen för ESBO-konventionen inbjudit till remiss av Miljökonskvensbeskrivning för en ny reaktor i Ingnalina. Se här MFKs yttrande.