Arkiv för 2008-06

Remisyttrande angående försöksverksamhet med stöd ur kärnavfallsfonden till vissa ideella föreningar

080623

Miljövänner för kärnkraft har granskat Statskontorets rapport ‘Samråd, stöd och slutförvar – en utvärdering av stöd till ideella organisationer ur Kärnavfallsfonden’ (2008:5). Miljövänner för kärnkraft ber med anledning av detta härmed att få avge följande yttrande:
(mer…)