Arkiv för 2007-04

Remissvar om markförvar

070415

MFK har skrivit remissvar till SSI skrivelse ang. förslag till föreskrifter och allmänna råd om utförande och drift av markförvar för deponering av lågaktivt kärnavfall (Ref: 2007/573-07). (mer…)

Uttalande från årsmötet den 24 mars 2007

070402

Det är viktigt att den senaste tidens incidenter och självkritiska rapport om säkerheten har kommit fram i ljuset. MFK menar att säkerhetskulturen ständigt måste utvärderas, annars riskerar man att hamna i ett tillstånd av självgodhet. Föreningen vill dock påpeka det felaktiga i att jämföra våra svenska reaktorer med Tjernobyl. (mer…)