Arkiv för 2007-03

MFK på SAPs extrakongress den 17-18 mars 2007

070318

Det börjar nästan bli tradition att MFK finns på plats med en monter vid S-kongresserna. Förhoppningen är att så några frön hos ombudsmän och rådgivare om kärnkraften som en miljövänlig och uvecklingsbar energiform. På bild en av entusiasterna vid det dukade bordet, Susanna Reisch.

S-kongressen 07

MFK uttalande om djupförvar

070318

Vid KASAMs möte den 14-15 mars 2007 gjorde MFK följande utalande:

Slutförvaring av använt kärnbränsle kan göras på många olika sätt. Troligen skulle en slutförvaring i Australiens torra öknar kunna vara mera säker än ett djupförvar i Östhammar eller Oskarshamn. Slutförvaring skall dock ske i det egna landet enligt vad som redan bestämts av riksdagen. (mer…)

Rapport om Kärnkraft från World Energy Council

070308

Titeln är The Role of Nuclear Power in Europe. Utgiven i januari 2007. Den ger en utförlig överblick av kärnkraften i Europa idag och utvecklingmöjligheter både med dagens teknik och med nya reaktortyper, bl.a den 4e generationen och fusion. Läs den.

MFKs årsmöte är den 24 mars i Ringhals

070303

Årets föredragshållare är Prof. Imre Pazsit, Nukleär Teknik Chalmers, som ska berätta om framtidens reaktorer.

Detaljer om mötet finns i kallelse som alla medlemmar ska ha fått vid det här laget. Om någon inte har fått detta så kontakta mfk@mfk.nu eller ring 0340-678290.
Glöm inte anmäla deltagande senast den 19/3.