Arkiv för 2006-10

Remissvar på SOU 2006:43 Översyn av atomansvaret

061014

Miljövänner för kärnkraft har granskat utredningen om ”Översyn av atomansvaret”, SOU 2006:43, och lämnar följande kommentarer:
(mer…)