Arkiv för 2006-04

Uttalande från MFKs årsmöte 2006-03-28

060409

Enligt Miljöbalken 6. kap, ska, för att kunna bedöma miljöpåverkan, en miljökonsekvensbeskrivning ingå som underlag för beslut om att anlägga, driva eller ändra verksamheter. Så har inte skett vid den ändring som stängningen av Barsebäck innebär.
(mer…)