Arkiv för 2004-06

Remissvar avseende Miljömålsrådets rapport: Miljömålen – allas vårt ansvar

040615

Kärnkraften användning i Sverige spelar en viktig roll främst för uppfyllandet av miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Bara naturlig försurning” Indirekt berörs också ”Frisk luft” och ”Levande sjöar och vattendrag”. ”Säker strålmiljö” berörs också av hur kärnkraft används i vårt land. (mer…)