Arkiv för 2003-12

Remissvar avseende Statens offentliga utredning (SOU 2003:80) ”LångEn”

031215

Sammanfattning

Föreningen Miljövänner För Kärnkraft vill göra fem principiella påpekanden när det gäller SOU 2003:80 LångEn utredningen. (mer…)