Arkiv för 2002-03

Uttalande från Miljövänner För Kärnkrafts årsmöte

020323

Regeringen har träffat en politisk uppgörelse med Vänsterpartiet och Centern, som går ut på att man skall införa s.k. gröna elcertifikat (se t.ex. Miljövänner För Kärnkrafts remissvar, på elcertifikatutredningen http://www.mfk.nu/remisser/sou200177.html). Uppgörelsen innebär att kärnkraften skall avvecklas genom överenskommelser med kraftföretagen, träffade genom förhandlingar. (mer…)

Ny energiöverenskommelse S-C-V

020314

Än en gång har våra ledande politiker manifesterat sin okunskap på energi- och miljöområdet. S, C och V har ”gjort upp” om att avveckla den mest miljövänliga och riskfria energikälla vi har, nämligen kärnkraften (se http://www.analysgruppen.org/bkgr/bkgr1-01.pdf eller http://externe.jrc.es), för att vinna några grumliga, ej redovisade, politiska fördelar. (mer…)