Arkiv för 2001-10

Tack till Marit Paulsen och Folkpartiets landsmöte!

011022

Föreningen Miljövänner för Kärnkraft ber att få tacka för beslutet i det miljöpolitiska programmet om att alla kraftslag skall vara försäkrade. Vi hoppas att folkpartiet nu med kraft driver på att alla kraftslag som saknar den försäkring som kärnkraften sedan länge haft skall tvingas teckna en sådan. (mer…)