Arkiv för 1999-06

Barsebäcksavvecklingen

990621

Efter Regeringsrättens avgörande i Barsebäcksmålet finns det nu en större risk för en stängning. Vi uppmanar till protester. För stängning har man åberopat demokrati-, miljö- och säkerhetsintressen. Verkligheten är att genom en stängning (mer…)