Arkiv för 1998-03

Hans Blix invald i Miljövänner för Kärnkrafts styrelse

980314

Miljövänner För Kärnkraft:s årsmöte

Föreningen Miljövänner För Kärnkraft avhöll under lördagen sitt årsmöte på Barsebäcksverket. (mer…)

Remisskommentarer till SKI:s Föreskrift om säkerhet i vissa kärntekniska anläggningar samt SKI:s allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna enligt ovan

980313

Miljövänner För Kärnkraft finner föreskriften och dess tillämpingsanvisnig som i huvudsak bra. Man kan dock anmärka att vissa av de ställda kraven knappast är objektivt mätbara utan lätt blir föremål för subjektiva bedömningar. De kan därför bli svåra att kontrollera och följa upp. (mer…)