Arkiv för 1997-02

Folkomröstning

970219

Folkomröstning

Eftersom diskussioner i kärnkraftdebatten fortfarande ofta handlar om vad som stod eller inte stod på röstsedlarna vid folkomröstningen 1980 kan var och en här förvissa sig om vad de egentligen innehöll och hur resultatet blev. (mer…)